Έργα

Η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα των κατασκευών.
Οι δραστηριότητές της, εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα των Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων (Βιομηχανικά κτίρια, Ξενοδοχεία – Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια Γραφείων, Εκπαιδευτήρια, Κτίρια Κατοικιών, Οικιστικά Συγκροτήματα κ.α.) και κάθε είδους Ενισχύσεις – Ανακατασκευές Κτιριακών Έργων.

Με τη στελέχωση της εταιρίας μας από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς μαζί με το επιτελείο των συνεργατών της, εγγυώνται ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

g10-600x480