Ιστορικό

Η εταιρία ERGOsynthesi εισήλθε στον χώρο των κτιριακών έργων το 2000, αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς με τεραστία μελετητική και κατασκευαστική πείρα σε εξειδικευμένα αντικείμενα και μη, καλύπτοντας ευρύτερα το φάσμα των κατασκευών.

Οι διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, κατέστησαν απαραίτητη τη δημιουργία επιμέρους τμημάτων μελετητικού και συμβουλευτικού πέραν του κατασκευαστικού, για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους.

Το 2007, έχοντας αναπτυχθεί η εταιρία σε ευρύ φάσμα κατασκευών (γήπεδα, βιομ/κά κτίρια, δημοτικά έργα, καταστήματα κτλ), μετετράπη σε ERGOsynthesi Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία με τη μορφή που έχει σήμερα.