Αντιπροσωπίες

Οι σύγχρονες διοικητικές ανάγκες και το ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, απαιτούν την κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων και αντιπροσωπειών, υψηλών προδιαγραφών.

Με τη χρήση πρωτοποριακών συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, βιοκλιματισμού για την βέλτιστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και γενικότερα με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε.δημιουργεί την κατάλληλη υποδομή, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων οι οποίες εγκαθίστανται, στα συγκροτήματα που κατασκευάζει.

 

Λίστα Έργων

g3_750_480-604x270

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Μελέτη και Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Καστοριά.

 

g4

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, Θεσ/νίκη

Μελέτη και Κατασκευή κτιρίου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Ηλιούπολη,Θεσ/νίκης.