Ξενοδοχεία

Ο σχεδιασμός αρχικά και η κατασκευή ενός σύγχρονου ξενοδοχείου, από την ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε., προϋποθέτουν την πλήρη εφαρμογή όλων των κανόνων και νόμων που υπαγορεύει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Λαμβάνονται υπόψη, όλες οι διεθνείς προδιαγραφές και αξιοποιείται η πολύχρονη κατασκευαστική εμπειρία της εταιρείας με την ταυτόχρονη χρήση των σύγχρονων εξελιγμένων τεχνικών μεθόδων.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία λειτουργικών και πρωτοποριακών Ξενοδοχειακών Μονάδων με υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική και αντοχή στο χρόνο.

Λίστα Έργων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1

Ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ, Σιδηρόκαστρο

Προσθήκη νέας πτέρυγας στο υπάρχον κτίριο, ακολουθώντας την αρχιτεκτονική…..

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2
Polis Convention Center, ΤαγαράδεςΑρχιτεκτονική μελέτη και άποψη, πάντα σε συνεργασία με …..

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3

 

Ξενοδοχειακή μονάδα, Χαλκιδική

Πρώτο στάδιο μελέτης εφαρμογής ξενοδοχειακής μονάδας…..