Προφίλ

Η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι ανώνυμη τεχνική εμπορική και βιομηχανική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε τομείς Κατασκευής και Μελέτης Τεχνικών έργων, καθώς και εμπορίας υλικών. Η ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία ώστε σήμερα να συγκαταλέγεται ως μια σημαντική εταιρεία κατασκευής έργων.

Σκοπός της εταιρίας είναι, η παροχή αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης, στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Η αμεσότητα και η προσωπική σχέση με τον πελάτη, ανεξάρτητα από το χρηματοοικονομικό μέγεθος του κάθε έργου, αποτελεί πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Παρ’όλο που η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου.

Διατηρώντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ των τμημάτων της, δηλαδή του Κατασκευαστικού και του Τμήματος Μελετών, η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε έργο, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση στην εκτέλεση του έργου, σε χρονικό και οικονομικό επίπεδο.

 

Τελευταία Νέα

g3_750_480-604x270
Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Μελέτη και Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Καστοριά.

 

g4

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, Θεσσαλονίκη

Μελέτη και Κατασκευή κτιρίου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Ηλιούπολη,Θεσ/νίκης.