Μεταλλικά Κτίρια

Στην κατασκευή Μεταλλικών κτιρίων (συνήθως Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων), βασικοί στόχοι παραμένουν, η εκπλήρωση των Βιομηχανικών απαιτήσεων της επιχείρησης, η ποιοτική κατασκευή τους, η λειτουργικότητα και η αντοχή τους στο χρόνο, η πάγια εμπορική αξία του ακινήτου συνολικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται , η μέγιστη αποτελεσματικότητα της επένδυσης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έχοντας εξασφαλίσει ένα άρτιο και αισθητικό αποτέλεσμα. Η ERGOsynthesi Α.Τ.Ε.Β.Ε. σχεδιάζει και κατασκευάζει Βιομηχανικά Κτίρια και Συγκροτήματα Αποθηκών Διακίνησης (Logistics) με απόλυτη προσήλωση στις ανωτέρω βασικές αρχές της.

 

g14-150x150

Κτίριο εμπορίας & μεταποίησης

Προσθήκη κατ’επέκταση και καθ’ύψος σε υφιστάμενο κτίριο, στη ΒΙΠΕΘ, Σίνδος

 

g15-150x150

Κτίριο παραγωγής ειδών ζαχαρ/κής

Κατασκευή Βιομηχανικού κτιρίου, στη Βιομηχανική ζώνη Ν.Μηχανιώνας

 

g16-150x150

Κτίριο επεξεργασίας ειδών φωτογραφίας

Μεταλλικό κτίριο γραφείων, καταστημάτων και εργαστηρίων, στην Αθήνα.